Vinnie de Vis knuffel is ontstaan vanuit een behoefte om met een persoonlijke knuffel te communiceren met mensen die in het laatste stadium van dementie zijn. 

S-Plus introduceerde enkele jaren geleden "voelschorten" in de woonzorgcentra.  Een voelschort is een gewone schort, met daarop enkele materialen genaaid die de zintuigen prikkelen, zoals kleurrijke linten, belletjes, verschillende vormen knopen, knisper plastic en zo meer. De voelschorten worden gebruikt bij mensen met dementie die in de derde en vierde fase van het dementieproces verkeren, wat de verborgen en verzonken ik-fase wordt genoemd.

Het gebruik van een voelschort kan verschillende doelen hebben. Het aaien, friemelen en prutsen aan een voelschort kan rustgevend werken. Maar tegelijkertijd prikkelt het ook de zintuigen. Soms ontstaat er naar aanleiding van de schort oogcontact, of komt er een gesprek op gang. Anderen willen er ook eens aankomen, of zien of horen iets waar ze op reageren. Op die manier wordt ook het sociaal isolement doorbroken, wat het welbevinden bevordert.

Een voelschort is echter niet persoonlijk en wordt maar nu en dan aangeboden. Daarom gingen het huisvandeMens, S-Plus en een vrijwilliger op zoek naar een persoonlijke knuffel. Hieruit is de Vinnie de Vis Knuffel ontstaan die altijd bij de patiënt blijft.

Prof. dr. Christine Van Broeckhoven, is in Vlaanderen dé autoriteit op vlak van de ziekte van Alzheimer en andere geheugenziektes. Haar motto is 'Vergeet dementie, onthoud mens'. Ze getuigt: “Zo'n Vinnie de Vis Knuffel helpt demente mensen om dingen te verwerken. Zij kunnen niet meer spreken, ze kunnen het vaak niet meer uitleggen, ze vinden de woorden niet meer en een persoonlijke knuffel kan dan echt een oplossing zijn. Ze kunnen het knuffeltje koesteren, ze zijn actief bezig, ze lachen weer, halen herinneringen op”