huisvandeMens/deMens.nu

Het huisvandeMens is een initiatief van deMens.nu. Bij deMens.nu staat de mens centraal. Mensen hebben mensen nodig. En mensen willen verbonden zijn met elkaar. Daarom vind je overal in Vlaanderen en Brussel een huisvandeMens in je buurt, waar professionele consulenten je graag helpen. Je kan er terecht voor:

  • Gesprekken rond zingeving en levensvragen
  • Professionele hulp bij organiseren van plechtigheden
  • Informatie (vrijzinnig humanisme, ethische thema's, waardig levenseinde, rouw...)
  • Gemeenschapsvorming en culturele ontplooiing
  • Vormingen
  • Vrijwilligerswerk

Meer info https://demens.nu/demens-nu/huisvandemens/

 

S-Plus

…Plussers met pit
S-Plus is een seniorenvereniging met
een ruim aanbod voor pittige plussers.
Plezierig én met goesting.

Meer info:

https://www.s-plusvzw.be/

https://www.s-plusmantelzorg.be/

 

Ik Wil Praten vzw

Ik wil praten zorgt voor morele steun in ziekenhuizen en woonzorgcentra. Moreel consulenten van de vereniging bieden een luisterend oor aan patiënten, bewoners, familie, vrienden en het personeel. Ze zijn vrijzinnig humanistisch en putten inspiratie uit deze levensbeschouwing bij het helpen omgaan met angst, onzekerheid en vragen over zingeving.

Meer info:

https://www.ikwilpraten.be

Of vraag hier een gesprek aan 

 

De vele vrijwilligers

Wil je ook graag meewerken? Zie Haken